ZÁSADY PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KLIENTŮ FIRMY ADAMALIS s.r.o.

Osobním údajem je jakákoliv informace o fyzické osobě  (zákazník, klient), která je potřebná pro zajištění a vyřízení ubytovacích služeb v penzionu a autokempu Klášterský Mlýn 1, 341 92 Rejštejn. Jedná se o základní identifikační údaje (typ a číslo osobního dokladu, datum jeho vydání a platnosti), kontaktní údaje (mail, adresu, telefon), fakturační údaje.

​SPRÁVCE:
Klášterský Mlýn 9
341 92  Rejštejn
Česká Republika

​​​Výše uvedený spráce shromažďuje osobní údaje výhradně a pouze za účelem splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje v souvislosti s výkonem jeho činnosti. Osobní údaje jsou shromažďovány v souladu s nařízením EU 2016/672.

Zpracování vašich osobních údajů je prováděno jak manuálně v listinné podobě, tak v elektronické formě. Osobní údaje získáváme přímo od zákazníka při jednání k uzavření smlouvy. Dále od třetích osob, které jsou oprávněny na základě  smluvního nebo jiného zastoupení.

Osobní údaje budou uchovávány na dobu nezbytnou za účelem zajištění právních povinností a oprávněných zájmů firmy Adamalis s.r.o. Doba uchování osobních údajů je stanovena občanským zákoníkem upravujícím promlčecí lhůty, dále pak daňovými zákony, zákonem o účetnictví, zákonem o archivnictví apod.

Vaše osobní údaje nejsou poskytovány třetím stranám za účelem marketingu, reklamy apod.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací o cookies
OK